+
بها: $ 30.15

اتریش 5 کرونا, 1909

Inscription around the circle

سکه > 5 کرونا, 1909 - اتریش   (Inscription around the circle) - obverseسکه > 5 کرونا, 1909 - اتریش   (Inscription around the circle) - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 2813
کشوراتریش
عنوان5 کرونا
سال1909
موضوعInscription around the circle
دورهکرون اتریش - مجارستان (1892 - 1918)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانفرانس جوزف اول
ترکیبنقره 0.900
نوع لبهنوشته دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)24
قطر (mm)36
ضخامت (mm)2.6

Legend:

روD G IMP AVSTR REX BOH GAL ILL ETC ET AP REX HVNG / FRANC IOS I
پشت5 COR / QUINQUE CORONÆ

ارزش, USD:

تاریخMin بهاMax بهاAvg. بهامقادیر
Sep 201822.8922.8922.891
Aug 201827.8127.8127.811
May 201830.7230.7230.721
Apr 201831.0331.0331.031
Feb 201830.9230.9230.921
Avg. بها$ 30.15

طراحان:

طرفنام
روRudolf Marshall

تعداد ضرب:

ضربتعداد ضرب
UncBUProof
وین, اتریش - مجارستان1.708.800+-

کلکسیون من

 1909
uCoin