+

فرانسه 100 فرانک, 1982-2001

سکه > 100 فرانک, 1982-2001 - فرانسه  - obverseسکه > 100 فرانک, 1982-2001 - فرانسه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 951.1
کشورفرانسه
عنوان100 فرانک
سال1982-2001
دورهجمهوری پنجم (1959 - 2002)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبنقره 0.900
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)15
قطر (mm)31
ضخامت (mm)2

Legend:

help us to know

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2001-?+$ 44.30
2000-?+$ 7.48
1999-?+$ 7.48
1998-?+$ 7.48
1997-?+$ 7.48
1996-2.0138.000$ 7.48
1995-4.01110.000$ 7.48
1994-?15.000$ 7.48
1993-?15.000$ 7.48
1992-?15.000$ 13.98
1991-5.00010.000$ 7.48
1990-5.000-$ 17.38
1989-83.000-$ 7.48
1988-85.000-$ 8.57
1987-81.000-$ 7.44
1986486.400+-$ 18.25
1985987.200+13.000$ 15.74
19844.986.800+-$ 13.27
19834.984.400+17.000$ 13.54
19823.002.200+25.000$ 13.63

برچسب ها:

کلکسیون من

 2001SET$ 44.30
 2000SET$ 7.48
 1999SET$ 7.48
 1998SET$ 7.48
 1997SET$ 7.48
 1996SET$ 7.48
 1995SET$ 7.48
 1994SET$ 7.48
 1993SET$ 7.48
 1992SET$ 13.98
 1991SET$ 7.48
 1990SET$ 17.38
 1989SET$ 7.48
 1988SET$ 8.57
 1987SET$ 7.44
 1986$ 18.25
 1985$ 15.74
 1984$ 13.27
 1983$ 13.54
 1982$ 13.63
uCoin