+

فرانسه 2 سنتیم, 1853-1857

سکه > 2 سنتیم, 1853-1857 - فرانسه  - obverseسکه > 2 سنتیم, 1853-1857 - فرانسه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 776
کشورفرانسه
عنوان2 سنتیم
سال1853-1857
دورهامپراطور ناپلئون سوم (1852 - 1870)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانناپلئون سوم
ترکیببرنز
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)2
قطر (mm)20.2
ضخامت (mm)0.8

Legend:

روBARRE / NAPOLEON III EMPEREUR
پشتDEUX CENTIMES / EMPIRE FRANÇAIS

طراحان:

طرفنامعلامت
هردوJean-Jacques BarreBARRE

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1857A1.250.000---
1857B2.000.000---
1857D1.000.000---
1857K750.000---
1857MA1.250.000--$ 5.26
1857W2.250.000--$ 3.95
1856A1.738.000--$ 3.20
1856B4.324.000--$ 3.03
1856BB1.282.000---
1856D774.000---
1856K2.281.000--$ 4.92
1856MA2.781.000--$ 3.76
1856W2.581.000--$ 4.14
1855A5.417.000--$ 1.86
1855A+---
1855B1.754.000--$ 2.39
1855B+---
1855BB+---
1855BB2.135.000--$ 2.31
1855D2.554.000--$ 2.22
1855D+---
1855K1.068.000--$ 1.45
1855K+---
1855MA2.438.000--$ 1.55
1855MA+---
1855W+---
1855W939.340--$ 5.10
1854A3.118.000--$ 1.93
1854B1.995.000--$ 1.67
1854BB2.003.000--$ 2.63
1854D2.524.000--$ 0.86
1854K1.545.000---
1854MA1.312.000---
1854W3.402.000--$ 2.46
1853A610.000--$ 8.99
1853B539.000---
1853BB168.000---
1853D+---
1853K117.000---
1853MA163.000--$ 5.89
1853W70.000--$ 23.13

برچسب ها:

کلکسیون من

 1857A
 1857B
 1857D
 1857K
 1857MA$ 5.26
 1857W$ 3.95
 1856A$ 3.20
 1856B$ 3.03
 1856BB
 1856D
 1856K$ 4.92
 1856MA$ 3.76
 1856W$ 4.14
 1855A(a)$ 1.86
 1855A(d)
 1855B(a)$ 2.39
 1855BB(a)$ 2.31
 1855BB(d)
 1855B(d)
 1855D(a)$ 2.22
 1855D(d)
 1855K(a)$ 1.45
 1855K(d)
 1855MA(a)$ 1.55
 1855MA(d)
 1855W(a)$ 5.10
 1855W(d)
 1854A$ 1.93
 1854B$ 1.67
 1854BB$ 2.63
 1854D$ 0.86
 1854K
 1854MA
 1854W$ 2.46
 1853A$ 8.99
 1853B
 1853BB
 1853D
 1853K
 1853MA$ 5.89
 1853W$ 23.13
uCoin