+

فرانسه 2 سنتیم, 1853-1857

سکه > 2 سنتیم, 1853-1857 - فرانسه  - obverseسکه > 2 سنتیم, 1853-1857 - فرانسه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 776
کشورفرانسه
عنوان2 سنتیم
سال1853-1857
دورهامپراطور ناپلئون سوم (1852 - 1870)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانناپلئون سوم
ترکیببرنز
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)2
قطر (mm)20.2
ضخامت (mm)0.8

Legend:

روBARRE / NAPOLEON III EMPEREUR
پشتDEUX CENTIMES / EMPIRE FRANÇAIS

طراحان:

طرفنامعلامت
هردوJean-Jacques BarreBARRE

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1857A1.250.000--$ 6.75
1857B2.000.000--$ 16.44
1857D1.000.000--$ 10.76
1857K750.000---
1857MA1.250.000--$ 4.45
1857W2.250.000--$ 4.07
1856A1.738.000--$ 2.88
1856B4.324.000--$ 3.35
1856BB1.282.000--$ 19.30
1856D774.000---
1856K2.281.000--$ 7.70
1856MA2.781.000--$ 5.06
1856W2.581.000--$ 3.35
1855A5.417.000--$ 2.18
1855A+--$ 4.71
1855B+--$ 1.02
1855B1.754.000--$ 2.34
1855BB+--$ 4.54
1855BB2.135.000--$ 3.04
1855D2.554.000--$ 2.11
1855D+---
1855K+--$ 1.87
1855K1.068.000--$ 2.27
1855MA2.438.000--$ 3.08
1855MA+---
1855W+---
1855W939.340--$ 5.72
1854A3.118.000--$ 2.04
1854B1.995.000--$ 1.85
1854BB2.003.000--$ 2.55
1854D2.524.000--$ 1.83
1854K1.545.000--$ 1.64
1854MA1.312.000--$ 2.86
1854W3.402.000--$ 3.02
1853A610.000--$ 6.98
1853B539.000--$ 13.61
1853BB168.000--$ 10.52
1853D+--$ 19.62
1853K117.000--$ 4.82
1853MA163.000--$ 4.81
1853W70.000--$ 22.68

برچسب ها:

کلکسیون من

 1857A$ 6.75
 1857B$ 16.44
 1857D$ 10.76
 1857K
 1857MA$ 4.45
 1857W$ 4.07
 1856A$ 2.88
 1856B$ 3.35
 1856BB$ 19.30
 1856D
 1856K$ 7.70
 1856MA$ 5.06
 1856W$ 3.35
 1855A(a)$ 2.18
 1855A(d)$ 4.71
 1855B(a)$ 2.34
 1855BB(a)$ 3.04
 1855BB(d)$ 4.54
 1855B(d)$ 1.02
 1855D(a)$ 2.11
 1855D(d)
 1855K(a)$ 2.27
 1855K(d)$ 1.87
 1855MA(a)$ 3.08
 1855MA(d)
 1855W(a)$ 5.72
 1855W(d)
 1854A$ 2.04
 1854B$ 1.85
 1854BB$ 2.55
 1854D$ 1.83
 1854K$ 1.64
 1854MA$ 2.86
 1854W$ 3.02
 1853A$ 6.98
 1853B$ 13.61
 1853BB$ 10.52
 1853D$ 19.62
 1853K$ 4.82
 1853MA$ 4.81
 1853W$ 22.68
Wish list×
حذف
uCoin