+

فرانسه 2 فرانک, 1816-1824

سکه > 2 فرانک, 1816-1824 - فرانسه  - obverseسکه > 2 فرانک, 1816-1824 - فرانسه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 710
کشورفرانسه
عنوان2 فرانک
سال1816-1824
دورهKingdom of France (1815 - 1848)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانلوئی هجدهم
ترکیبنقره 0.900
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)10
قطر (mm)27
ضخامت (mm)شناخته نشده (help us to know)

Legend:

help us to know

طراحان:

طرفنامعلامت
هردوAuguste-François MichautMICHAUT F.

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1824A284.000--$ 37.40
1824B71.000---
1824D108.000---
1824H27.000---
1824I53.000---
1824K38.000---
1824L48.000---
1824M132.000---
1824MA7.455---
1824Q53.000---
1824W460.000---
1823A268.000---
1823D7.251---
1823H20.000---
1823I10.000---
1823K2.545---
1823L27.000---
1823M94.000---
1823Q3.399---
1823W265.000---
1822A421.000---
1822B30.000---
1822D2.181---
1822H9.806---
1822Q11.000---
1822W102.000---
1821A139.000---
1821H2.897---
1821Q28.000---
1821W22.000---
1820A53.000---
1820D2.282---
1820K11.000---
1820Q47.000---
1819A2.334---
1819B12.000---
1819H5.309---
1819Q64.000---
1818A13.000---
1818B3.039---
1818H8.530---
1818Q52.000---
1818W3.208---
1817A214.000---
1817B15.000---
1817H37.000---
1817K213.000---
1817M30.000---
1817Q47.000---
1817T1.456---
1817W8.504---
1816A61.000---
1816B4.398---
1816H7.037---
1816I3.956---
1816Q13.000---

کلکسیون من

 1824A$ 37.40
 1824B
 1824D
 1824H
 1824I
 1824K
 1824L
 1824M
 1824MA
 1824Q
 1824W
 1823A
 1823D
 1823H
 1823I
 1823K
 1823L
 1823M
 1823Q
 1823W
 1822A
 1822B
 1822D
 1822H
 1822Q
 1822W
 1821A
 1821H
 1821Q
 1821W
 1820A
 1820D
 1820K
 1820Q
 1819A
 1819B
 1819H
 1819Q
 1818A
 1818B
 1818H
 1818Q
 1818W
 1817A
 1817B
 1817H
 1817K
 1817M
 1817Q
 1817T
 1817W
 1816A
 1816B
 1816H
 1816I
 1816Q
لیست علاقه مندی ها×
حذف
مبادله
uCoin