+

اسراییل 1 لیره, 1967-1980

سکه > 1 لیره, 1967-1980 - اسراییل  - obverseسکه > 1 لیره, 1967-1980 - اسراییل  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 47
کشوراسراییل
عنوان1 لیره
سال1967-1980
دورهدولت اسراییل (1960 - 1980)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبمس - نیکل
نوع لبهدارای قسمت های صاف و کنگره دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)9
قطر (mm)27.5
ضخامت (mm)2

نماد:

روISRAEL / ישראל
پشت1 לירה ישאריל אחת

طراحان:

طرفنام
روGerd Rothschild
روZe'ev Lippman
پشتTzvi Narkis

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
198010.840.424--$ 1.77
1979-31.590-$ 4.92
197934.815.464--$ 0.47
197861.752.000--$ 0.36
1978-57.072-$ 1.58
197711.129.000--$ 0.35
1977-37.208-$ 6.18
19764.268.000--$ 0.69
1976-64.654-$ 3.04
1975-61.686-$ 2.06
197513.225.010--$ 0.24
19746.287.000--$ 1.25
1974-92.868-$ 1.67
197310.265.000--$ 0.59
19722.485.041--$ 0.27
1972-68.513-$ 1.74
1971-125.921-$ 0.36
19712.993.000--$ 0.28
19704.793.663--$ 0.25
196912.484.016--$ 0.99
19683.932.061--$ 0.60
19673.830.388--$ 0.27

برچسب ها:

کلکسیون من

ם"שת(1980)$ 1.77
ט"לשת(1979)$ 0.47
ט"לשת(1979)SET$ 4.92
ח"לשת(1978)$ 0.36
ח"לשת(1978)SET$ 1.58
ז"לשת(1977)$ 0.35
ז"לשת(1977)SET$ 6.18
ו"לשת(1976)$ 0.69
ו"לשת(1976)SET$ 3.04
ה"לשת(1975)$ 0.24
ה"לשת(1975)SET$ 2.06
ד"לשת(1974)$ 1.25
ד"לשת(1974)SET$ 1.67
ג"לשת(1973)$ 0.59
ב"לשת(1972)$ 0.27
ב"לשת(1972)SET$ 1.74
א"לשת(1971)$ 0.28
א"לשת(1971)SET$ 0.36
ל"שת(1970)$ 0.25
ט"כשת(1969)$ 0.99
ח"כשת(1968)$ 0.60
ז"כשת(1967)$ 0.27
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin