+

اسراییل 10 آگوروت, 1985-2017

سکه > 10 آگوروت, 1985-2017 - اسراییل  - obverseسکه > 10 آگوروت, 1985-2017 - اسراییل  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 158
کشوراسراییل
عنوان10 آگوروت0.1 ILS = 0.03 USD
سال1985-2017
دورهدولت اسراییل (1985 - 2017)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبآلومینیوم - برنز
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)4
قطر (mm)22
ضخامت (mm)1.5

نماد:

روISRAEL / اسرائيل / ישראל
پشت10 AGOROT / 10 אגורות

طراحان:

طرفنام
روNathan Karp
پشتGabi Neumann

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2017++-$ 0.39
2016++-$ 0.24
2015++-$ 0.25
2014++-$ 0.16
2013++-$ 0.21
2012++-$ 0.17
2011++-$ 0.13
2010++-$ 0.19
2009++-$ 0.16
2008++-$ 0.16
2007++-$ 0.13
2006++-$ 0.15
2005++-$ 0.17
2004++-$ 0.11
200322.980.000+-$ 0.18
20024.608.000+-$ 0.16
200178.396.000+-$ 0.17
200082.944.000+-$ 0.27
199926.201.000+-$ 0.50
199860.480.000+-$ 0.21
199743.200.000+-$ 0.24
199643.200.000+-$ 0.17
199517.280.000+-$ 0.09
199451.696.000+-$ 0.16
199325.920.000+-$ 0.20
19921.728.000+-$ 0.16
199147.520.000+-$ 0.26
19902.376.000+-$ 0.38
1989420.000+-$ 0.35
19888.640.298+-$ 0.12
198719.351.382+-$ 0.21
198692.754.048+-$ 0.16
198545.000.000+-$ 0.16

برچسب ها:

کلکسیون من

ז"עשתה(2017)$ 0.39
ו"עשתה(2016)$ 0.24
ה"עשתה(2015)$ 0.25
ד"עשתה(2014)$ 0.16
ג"עשתה(2013)$ 0.21
ב"עשתה(2012)$ 0.17
א"עשתה(2011)$ 0.13
ע"שתה(2010)$ 0.19
ט"סשתה(2009)$ 0.16
ח"סשתה(2008)$ 0.16
ז"סשתה(2007)$ 0.13
ו"סשתה(2006)$ 0.15
ה"סשתה(2005)$ 0.17
ד"סשתה(2004)$ 0.11
ג"סשתה(2003)$ 0.18
ב"סשתה(2002)$ 0.16
א"סשתה(2001)$ 0.17
ס"שתה(2000)$ 0.27
ט"נשתה(1999)$ 0.50
ח"נשתה(1998)$ 0.21
ז"נשתה(1997)$ 0.24
ו"נשתה(1996)$ 0.17
ה"נשתה(1995)$ 0.09
ד"נשתה(1994)$ 0.16
ג"נשתה(1993)$ 0.20
ב"נשתה(1992)$ 0.16
א"נשתה(1991)$ 0.26
ן"שתה(1990)$ 0.38
ט"משתה(1989)$ 0.35
ח"משתה(1988)$ 0.12
ז"משתה(1987)$ 0.21
ו"משתה(1986)$ 0.16
ה"משתה(1985)$ 0.16
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin