+

اسراییل 10 آگوروت, 1986-2000

Piedfort Set: weight 8.8 g

سکه > 10 آگوروت, 1986-2000 - اسراییل  (Piedfort Set: weight 8.8 g) - obverseسکه > 10 آگوروت, 1986-2000 - اسراییل  (Piedfort Set: weight 8.8 g) - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 158p
کشوراسراییل
عنوان10 آگوروت0.1 ILS = 0.03 USD
سال1986-2000
موضوعPiedfort Set: weight 8.8 g
دورهدولت اسراییل (1985 - 2017)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبآلومینیوم - برنز
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)8.8
قطر (mm)22
ضخامت (mm)3.2

Legend:

روISRAEL / اسرائيل / ישראל
پشت10 AGOROT / 10 אגורות

طراحان:

طرفنام
روNathan Karp
پشتGabi Neumann

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2000-4.000-$ 0.37
1999-6.000-$ 2.42
1998-8.000-$ 0.74
1997-6.000-$ 1.75
1996-8.000-$ 0.90
1995-10.000-$ 1.62
1994-8.000-$ 3.92
1993-7.993-$ 4.47
1992-6.339-$ 2.52
1991-6.617-$ 3.88
1990-7.038-$ 1.01
1989-9.622-$ 3.05
1988-12.027-$ 2.13
1987--11.529$ 1.29
1986-12.665-$ 0.86

کلکسیون من

ס"שתה(2000)SET$ 0.37
ט"נשתה(1999)SET$ 2.42
ח"נשתה(1998)SET$ 0.74
ז"נשתה(1997)SET$ 1.75
ו"נשתה(1996)SET$ 0.90
ה"נשתה(1995)SET$ 1.62
ד"נשתה(1994)SET$ 3.92
ג"נשתה(1993)SET$ 4.47
ב"נשתה(1992)SET$ 2.52
א"נשתה(1991)SET$ 3.88
ן"שתה(1990)SET$ 1.01
ט"משתה(1989)SET$ 3.05
ח"משתה(1988)SET$ 2.13
ז"משתה(1987)SET$ 1.29
ו"משתה(1986)SET$ 0.86
Wish list×
حذف
uCoin