+

اسراییل 5 آگوروت, 1985-2007

سکه > 5 آگوروت, 1985-2007 - اسراییل  - obverseسکه > 5 آگوروت, 1985-2007 - اسراییل  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 157
کشوراسراییل
عنوان5 آگوروت0.05 ILS = 0.01 USD
سال1985-2007
دورهدولت اسراییل (1985 - 2017)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبآلومینیوم - برنز
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)3
قطر (mm)19.5
ضخامت (mm)1.3

نماد:

روISRAEL / اسرائيل / ישראל
پشت5 AGOROT / 5 אגורות

طراحان:

طرفنام
هردوGabi Neumann

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2007++-$ 0.35
2006++-$ 0.15
2005++-$ 0.49
2004++-$ 0.40
2003++--
20026.144.000+-$ 0.21
20016.144.000+-$ 0.34
200012.288.000+-$ 0.29
19996.144.000+-$ 0.34
199812.288.000+-$ 0.22
19976.144.000+-$ 0.37
19966.144.000+-$ 0.59
19956.144.000+-$ 0.24
199412.096.000+-$ 0.19
1993-+--
199226.096.000+-$ 0.39
19914.464.000+-$ 0.18
1990576.000+-$ 0.48
19894.896.000+-$ 0.23
19889.360.000+-$ 0.26
198714.257.298+-$ 0.41
198612.384.050+-$ 0.25
198534.504.000+-$ 0.51

برچسب ها:

کلکسیون من

ז"סשתה(2007)$ 0.35
ו"סשתה(2006)$ 0.15
ה"סשתה(2005)$ 0.49
ד"סשתה(2004)$ 0.40
ג"סשתה(2003)
ב"סשתה(2002)$ 0.21
א"סשתה(2001)$ 0.34
ס"שתה(2000)$ 0.29
ט"נשתה(1999)$ 0.34
ח"נשתה(1998)$ 0.22
ז"נשתה(1997)$ 0.37
ו"נשתה(1996)$ 0.59
ה"נשתה(1995)$ 0.24
ד"נשתה(1994)$ 0.19
ג"נשתה(1993)SET
ב"נשתה(1992)$ 0.39
א"נשתה(1991)$ 0.18
ן"שתה(1990)$ 0.48
ט"משתה(1989)$ 0.23
ח"משתה(1988)$ 0.26
ז"משתה(1987)$ 0.41
ו"משתה(1986)$ 0.25
ה"משתה(1985)$ 0.51
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin