+

کویت 20 فلس, 1962-2011

سکه > 20 فلس, 1962-2011 - کویت  - obverseسکه > 20 فلس, 1962-2011 - کویت  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 12
کشورکویت
عنوان20 فلس0.02 KWD = 0.07 USD
سال1962-2011
دورهدولت کویت (1961 - 2017)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانصباح چهارم / جابر سوم / صباح سوم / عبدالله سوم
ترکیبمس - نیکل
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)3
قطر (mm)20
ضخامت (mm)1.36

نماد:

پشت٢٠ فَلسا / KUWAIT / الكُوَيت

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2011+--$ 0.69
2010+--$ 0.42
2009+--$ 0.48
2008+--$ 0.77
2007+--$ 0.41
2006+--$ 0.45
2005+--$ 0.45
2003+--$ 0.39
2001+--$ 0.55
1997+--$ 0.72
1995+--$ 0.40
1990+--$ 0.38
19885.000.000--$ 0.28
1987+---
1985+--$ 0.29
1983+--$ 0.36
19818.960.000--$ 0.99
1980+--$ 0.45
19795.520.000--$ 0.48
19773.400.000--$ 0.38
19763.200.000--$ 0.45
19752.400.000--$ 0.38
19741.600.000--$ 0.48
19731.280.000--$ 0.51
19721.440.000--$ 0.68
1971960.000--$ 1.01
1971480.000--$ 0.31
1970480.000--$ 1.36
1969800.000--$ 0.68
1968672.000--$ 0.24
19671.280.000--$ 0.38
1964480.000--$ 0.58
19621.200.000-60$ 0.88

برچسب ها:

کلکسیون من

٢٠١١(2011)$ 0.69
٢٠١٠(2010)$ 0.42
٢٠٠٩(2009)$ 0.48
٢٠٠٨(2008)$ 0.77
٢٠٠٧(2007)$ 0.41
٢٠٠٦(2006)$ 0.45
٢٠٠٥(2005)$ 0.45
٢٠٠٣(2003)$ 0.39
٢٠٠١(2001)$ 0.55
١٩٩٧(1997)$ 0.72
١٩٩٥(1995)$ 0.40
١٩٩٠(1990)$ 0.38
١٩٨٨(1988)$ 0.28
١٩٨٧(1987)
١٩٨٥(1985)$ 0.29
١٩٨٣(1983)$ 0.36
١٩٨١(1981)$ 0.99
١٩٨٠(1980)$ 0.45
١٩٧٩(1979)$ 0.48
١٩٧٧(1977)$ 0.38
١٩٧٦(1976)$ 0.45
١٩٧٥(1975)$ 0.38
١٩٧٤(1974)$ 0.48
١٩٧٣(1973)$ 0.51
١٩٧٢(1972)$ 0.68
١٩٧١(1971)١٣٩٠$ 0.31
١٩٧١(1971)١٣٩١$ 1.01
١٩٧٠(1970)$ 1.36
١٩٦٩(1969)$ 0.68
١٩٦٨(1968)$ 0.24
١٩٦٧(1967)$ 0.38
١٩٦٤(1964)$ 0.58
١٩٦٢(1962)$ 0.88
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin