+

کویت 50 فلس, 1962-2011

سکه > 50 فلس, 1962-2011 - کویت  - obverseسکه > 50 فلس, 1962-2011 - کویت  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 13
کشورکویت
عنوان50 فلس0.05 KWD = 0.16 USD
سال1962-2011
دورهدولت کویت (1961 - 2017)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانصباح چهارم / جابر سوم / صباح سوم / عبدالله سوم
ترکیبمس - نیکل
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)4.5
قطر (mm)23
ضخامت (mm)1.54

نماد:

پشت٥٠ فَلسا / KUWAIT / الكُوَيت

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2011+--$ 1.06
2010+--$ 1.73
2009+--$ 1.83
2008+--$ 1.91
2007+--$ 0.56
2006+--$ 0.71
2005+--$ 0.47
2003+--$ 0.39
2001+--$ 0.80
1999+--$ 0.65
1997+--$ 0.62
1995+--$ 1.45
1993+--$ 0.84
1990+--$ 0.33
19883.000.000--$ 0.50
19872.000.000--$ 1.67
1985+--$ 0.82
1983+--$ 0.33
19813.000.000--$ 1.32
1980+--$ 1.14
19796.050.000--$ 0.37
19776.000.000--$ 0.62
19762.250.000--$ 0.49
19751.950.000--$ 0.59
19741.000.000--$ 1.50
1973800.000--$ 0.52
1972900.000--$ 1.88
1971+--$ 0.65
1971500.000--$ 0.58
1970+--$ 1.71
1969500.000--$ 1.24
1968200.000--$ 1.23
1967+--$ 0.69
1966800.000---
1964300.000--$ 0.69
1962900.000-60$ 2.25

برچسب ها:

کلکسیون من

٢٠١١(2011)$ 1.06
٢٠١٠(2010)$ 1.73
٢٠٠٩(2009)$ 1.83
٢٠٠٨(2008)$ 1.91
٢٠٠٧(2007)$ 0.56
٢٠٠٦(2006)$ 0.71
٢٠٠٥(2005)$ 0.47
٢٠٠٣(2003)$ 0.39
٢٠٠١(2001)$ 0.80
١٩٩٩(1999)$ 0.65
١٩٩٧(1997)$ 0.62
١٩٩٥(1995)$ 1.45
١٩٩٣(1993)$ 0.84
١٩٩٠(1990)$ 0.33
١٩٨٨(1988)$ 0.50
١٩٨٧(1987)$ 1.67
١٩٨٥(1985)$ 0.82
١٩٨٣(1983)$ 0.33
١٩٨١(1981)$ 1.32
١٩٨٠(1980)$ 1.14
١٩٧٩(1979)$ 0.37
١٩٧٧(1977)$ 0.62
١٩٧٦(1976)$ 0.49
١٩٧٥(1975)$ 0.59
١٩٧٤(1974)$ 1.50
١٩٧٣(1973)$ 0.52
١٩٧٢(1972)$ 1.88
١٩٧١(1971)١٣٩٠$ 0.65
١٩٧١(1971)١٣٩١$ 0.58
١٩٧٠(1970)$ 1.71
١٩٦٩(1969)$ 1.24
١٩٦٨(1968)$ 1.23
١٩٦٧(1967)$ 0.69
١٩٦٦(1966)
١٩٦٤(1964)$ 0.69
١٩٦٢(1962)$ 2.25
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin