+

ترینیداد و توباگو 1 سنت, 1976-2016

سکه > 1 سنت, 1976-2016 - ترینیداد و توباگو  - obverseسکه > 1 سنت, 1976-2016 - ترینیداد و توباگو  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 29
کشورترینیداد و توباگو
عنوان1 سنت0.01 TTD = 0.001 USD
سال1976-2016
دورهجمهوری ترینیداد و توباگو (1976 - 2018)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیببرنز
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)1.95
قطر (mm)17.76
ضخامت (mm)1.12

نماد:

روREPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO / TOGETHER WE ASPIRE TOGETHER WE ACHIEVE
پشت1 CENT

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2016+??$ 0.50
2015+??$ 0.88
2014+??$ 0.77
2013+??-
2012++-$ 0.26
2011++-$ 0.70
2010++-$ 0.32
2009++-$ 0.23
2008++-$ 0.46
2007++-$ 0.32
2006++-$ 0.19
2005++-$ 0.23
2003++-$ 0.24
2002++-$ 0.31
2001++-$ 0.32
2000++-$ 0.67
1999++3.000$ 0.39
1998++-$ 0.57
1997++-$ 0.25
1996++-$ 0.22
1995++-$ 0.23
1994++-$ 0.49
1993++-$ 0.22
1991++-$ 0.28
1990++-$ 0.23
1989++-$ 0.54
19885.000.000+--
198710.000.000+--
198610.000.000+-$ 0.35
198525.400.000+--
1984++-$ 0.35
1983++-$ 0.36
1982++-$ 0.33
1981+--$ 0.78
1981FM-++-
198012.500.000--$ 0.82
1980FM-75.7962.393-
197930.200.000--$ 0.66
1979FM-150.5183.270$ 1.71
197812.500.000--$ 0.40
1978FM-150.4724.845-
197725.000.000--$ 0.29
1977FM-150.6335.337-
1976+--$ 0.57
1976FM-150.58210.000-

برچسب ها:

کلکسیون من

 2016$ 0.50
 2015$ 0.88
 2014$ 0.77
 2013
 2012$ 0.26
 2011$ 0.70
 2010$ 0.32
 2009$ 0.23
 2008$ 0.46
 2007$ 0.32
 2006$ 0.19
 2005$ 0.23
 2003$ 0.24
 2002$ 0.31
 2001$ 0.32
 2000$ 0.67
 1999$ 0.39
 1998$ 0.57
 1997$ 0.25
 1996$ 0.22
 1995$ 0.23
 1994$ 0.49
 1993$ 0.22
 1991$ 0.28
 1990$ 0.23
 1989$ 0.54
 1988
 1987
 1986$ 0.35
 1985
 1984$ 0.35
 1983$ 0.36
 1982$ 0.33
 1981$ 0.78
 1981FMSET
 1980$ 0.82
 1980FMSET
 1979$ 0.66
 1979FMSET$ 1.71
 1978$ 0.40
 1978FMSET
 1977$ 0.29
 1977FMSET
 1976$ 0.57
 1976FMSET
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin