+

اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک, 1961-1991

سکه > 1 کوپک, 1961-1991 - اتحاد جماهیر شوروی  - obverseسکه > 1 کوپک, 1961-1991 - اتحاد جماهیر شوروی  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 126a
کشوراتحاد جماهیر شوروی
عنوان1 کوپک
سال1961-1991
دورهاتحاد جماهیر شوروی (1961 - 1991)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیببرنج
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)1
قطر (mm)15
ضخامت (mm)0.9

نماد:

روСССР
پشت1 КОПЕЙКА

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1991Л++-$ 0.13
1991М++-$ 0.14
1990++-$ 0.08
1989++-$ 0.06
1988++-$ 0.08
1987++-$ 0.06
1986++-$ 0.08
1985++-$ 0.07
1984++-$ 0.06
1983++-$ 0.07
1982++-$ 0.03
1981++-$ 0.08
1980++-$ 0.08
1979++-$ 0.13
1978++-$ 0.08
1977++-$ 0.11
1976++-$ 0.08
1975++-$ 0.15
1974++-$ 0.10
1973++-$ 0.09
1972++-$ 0.08
1971++-$ 0.08
1970++-$ 0.17
1969++-$ 0.12
1968++-$ 0.21
1967++-$ 0.15
1966++-$ 0.66
1965++-$ 0.43
1964++-$ 4.19
1963++-$ 0.68
1962++-$ 0.71
1961++-$ 0.69

برچسب ها:

کلکسیون من

 1991L$ 0.13
 1991M$ 0.14
 1990$ 0.08
 1989$ 0.06
 1988$ 0.08
 1987$ 0.06
 1986$ 0.08
 1985$ 0.07
 1984$ 0.06
 1983$ 0.07
 1982$ 0.03
 1981$ 0.08
 1980$ 0.08
 1979$ 0.13
 1978$ 0.08
 1977$ 0.11
 1976$ 0.08
 1975$ 0.15
 1974$ 0.10
 1973$ 0.09
 1972$ 0.08
 1971$ 0.08
 1970$ 0.17
 1969$ 0.12
 1968$ 0.21
 1967$ 0.15
 1966$ 0.66
 1965$ 0.43
 1964$ 4.19
 1963$ 0.68
 1962$ 0.71
 1961$ 0.69
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin