+

اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک, 1961-1991

سکه > 2 کوپک, 1961-1991 - اتحاد جماهیر شوروی  - obverseسکه > 2 کوپک, 1961-1991 - اتحاد جماهیر شوروی  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 127a
کشوراتحاد جماهیر شوروی
عنوان2 کوپک
سال1961-1991
دورهاتحاد جماهیر شوروی (1961 - 1991)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیببرنج
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)2
قطر (mm)18
ضخامت (mm)1.1

نماد:

روСССР
پشت2 КОПЕЙКИ

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1991Л++-$ 0.15
1991М++-$ 0.15
1990++-$ 0.08
1989++-$ 0.07
1988++-$ 0.07
1987++-$ 0.06
1986++-$ 0.08
1985++-$ 0.06
1984++-$ 0.04
1983++-$ 0.06
1982++-$ 0.08
1981++-$ 0.10
1980++-$ 0.07
1979++-$ 0.15
1978++-$ 0.15
1977++-$ 0.30
1976++-$ 0.26
1975++-$ 0.32
1974++-$ 0.11
1973++-$ 0.09
1972++-$ 0.11
1971++-$ 0.10
1970++-$ 0.13
1969++-$ 0.13
1968++-$ 0.09
1967++-$ 0.33
1966++-$ 2.74
1965++-$ 1.36
1964++-$ 6.34
1963++-$ 0.20
1962++-$ 0.60
1961++-$ 0.15

برچسب ها:

کلکسیون من

 1991L$ 0.15
 1991M$ 0.15
 1990$ 0.08
 1989$ 0.07
 1988$ 0.07
 1987$ 0.06
 1986$ 0.08
 1985$ 0.06
 1984$ 0.04
 1983$ 0.06
 1982$ 0.08
 1981$ 0.10
 1980$ 0.07
 1979$ 0.15
 1978$ 0.15
 1977$ 0.30
 1976$ 0.26
 1975$ 0.32
 1974$ 0.11
 1973$ 0.09
 1972$ 0.11
 1971$ 0.10
 1970$ 0.13
 1969$ 0.13
 1968$ 0.09
 1967$ 0.33
 1966$ 2.74
 1965$ 1.36
 1964$ 6.34
 1963$ 0.20
 1962$ 0.60
 1961$ 0.15
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin