+

اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک, 1961-1991

سکه > 3 کوپک, 1961-1991 - اتحاد جماهیر شوروی  - obverseسکه > 3 کوپک, 1961-1991 - اتحاد جماهیر شوروی  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 128a
کشوراتحاد جماهیر شوروی
عنوان3 کوپک
سال1961-1991
دورهاتحاد جماهیر شوروی (1961 - 1991)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیببرنج
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)3
قطر (mm)22
ضخامت (mm)1.3

نماد:

روСССР
پشت3 КОПЕЙКИ

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1991Л++-$ 0.21
1991М++-$ 0.21
1990++-$ 0.08
1989++-$ 0.08
1988++-$ 0.06
1987++-$ 0.07
1986++-$ 0.09
1985++-$ 0.07
1984++-$ 0.08
1983++-$ 0.08
1982++-$ 0.07
1981++-$ 0.12
1980++-$ 0.08
1979++-$ 0.15
1978++-$ 0.15
1977++-$ 0.37
1976++-$ 0.21
1975++-$ 0.53
1974++-$ 0.12
1973++-$ 0.13
1972++-$ 0.15
1971++-$ 0.13
1970++-$ 0.08
1969++-$ 0.22
1968++-$ 0.23
1967++-$ 0.23
1966++-$ 2.22
1965++-$ 4.94
1962++-$ 3.56
1961++-$ 0.11

برچسب ها:

کلکسیون من

 1991L$ 0.21
 1991M$ 0.21
 1990$ 0.08
 1989$ 0.08
 1988$ 0.06
 1987$ 0.07
 1986$ 0.09
 1985$ 0.07
 1984$ 0.08
 1983$ 0.08
 1982$ 0.07
 1981$ 0.12
 1980$ 0.08
 1979$ 0.15
 1978$ 0.15
 1977$ 0.37
 1976$ 0.21
 1975$ 0.53
 1974$ 0.12
 1973$ 0.13
 1972$ 0.15
 1971$ 0.13
 1970$ 0.08
 1969$ 0.22
 1968$ 0.23
 1967$ 0.23
 1966$ 2.22
 1965$ 4.94
 1962$ 3.56
 1961$ 0.11
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin