+

اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک, 1964-1991

سکه > 50 کوپک, 1964-1991 - اتحاد جماهیر شوروی  - obverseسکه > 50 کوپک, 1964-1991 - اتحاد جماهیر شوروی  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 133a.2
کشوراتحاد جماهیر شوروی
عنوان50 کوپک
سال1964-1991
دورهاتحاد جماهیر شوروی (1961 - 1991)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبمس - روی - نیکل
نوع لبهنوشته دار
توضیحات لبه'ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕК ⋆ (year) ⋆'
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)4.4
قطر (mm)24
ضخامت (mm)1.7

نماد:

روСССР
پشت50 КОПЕЕК

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1991Л++-$ 2.22
1991М++-$ 2.17
1990++-$ 3.18
1989++-$ 3.11
1988++-$ 0.56
1987++-$ 0.49
1986-+-$ 75.25
1986++-$ 0.59
1985++-$ 0.49
1984++-$ 0.39
1983++-$ 0.49
1982++-$ 0.45
1981++-$ 0.42
1980++-$ 0.38
1979++-$ 0.47
1978++-$ 1.01
1977++-$ 0.65
1976++-$ 13.77
1975++-$ 44.47
1974++-$ 0.77
1973++-$ 3.68
1972++-$ 3.49
1971++-$ 70.08
1970++-$ 90.16
1969++-$ 0.84
1968++-$ 1.37
1967++-$ 25.07
1966++-$ 0.78
1965++-$ 2.83
1964++-$ 0.31

برچسب ها:

کلکسیون من

 1991L$ 2.22
 1991M$ 2.17
 1990$ 3.18
 1989$ 3.11
 1988$ 0.56
 1987$ 0.49
 1986$ 0.59
 198685SET$ 75.25
 1985$ 0.49
 1984$ 0.39
 1983$ 0.49
 1982$ 0.45
 1981$ 0.42
 1980$ 0.38
 1979$ 0.47
 1978$ 1.01
 1977$ 0.65
 1976$ 13.77
 1975$ 44.47
 1974$ 0.77
 1973$ 3.68
 1972$ 3.49
 1971$ 70.08
 1970$ 90.16
 1969$ 0.84
 1968$ 1.37
 1967$ 25.07
 1966$ 0.78
 1965$ 2.83
 1964$ 0.31
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin