×
کشور
×
ارزش
1963
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 1963  | جستجو 

ایالات استوایی آفریقا>1961 - 1972|فرانک CFA

 دوره
ایالات استوایی آفریقا 50 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 50 فرانک - reverse50 فرانک 1961-1963
مس - نیکل, 12g, ø 31.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.62

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1959-1982
مس - روی, 3.11g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.99
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1932-1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.99
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1948-1963
Franklin Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.29

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1960-1968
نقره 0.640, 5.2g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.69
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1963
Prince Eugen
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.19
اتریش 50 شیلینگ - obverseاتریش 50 شیلینگ - reverse50 شیلینگ 1963
Tirol
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.37

ایران>1943 - 1979|محمدرضاشاه پهلوی

 دوره
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse50 دینار 1954-1975
آلومینیوم - برنز, 2.91g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1959-1975
مس - نیکل, 1.75g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1959-1977
مس - نیکل, 3g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1959-1967
مس - نیکل, 5g, ø 25.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1956-1963
مس - نیکل, 12g, ø 31.12mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.23
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1962-1965
مس - نیکل, 9g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91

اردن>1949 - 1991|پادشاهی هاشمی اردن

 دوره
اردن 1 فلس - obverseاردن 1 فلس - reverse1 فلس 1955-1965
برنز, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.90

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 پزو - obverseآرژانتین 5 پزو - reverse5 پزو 1961-1968
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse10 پزو 1962-1968
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1940-1968
برنز, 9.45g, ø 30.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82
ایرلند 3 پنس - obverseایرلند 3 پنس - reverse3 پنس 1942-1968
مس - نیکل, 3.24g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02
ایرلند 6 پنس - obverseایرلند 6 پنس - reverse6 پنس 1942-1969
مس - نیکل, 4.54g, ø 20.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.90
ایرلند 1 شیلینگ - obverseایرلند 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1951-1968
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04
ایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - obverseایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1951-1969
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.49
ایرلند ½ کرون - obverseایرلند ½ کرون - reverse½ کرون 1951-1967
مس - نیکل, 14.16g, ø 32.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.62

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse50 سنتیمو 1949-1963
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1946-1963
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

استرالیا>1953 - 1965|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا ½ پنی - obverseاسترالیا ½ پنی - reverse½ پنی  1959-1964
برنز, 5.9g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1955-1964
برنز, 9.44g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1955-1964
نقره 0.500, 1.41g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.64
استرالیا 6 پنس - obverseاسترالیا 6 پنس - reverse6 پنس 1955-1963
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.43
استرالیا 1 شیلینگ - obverseاسترالیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1955-1963
نقره 0.500, 5.65g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.58
استرالیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseاسترالیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1956-1963
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.06

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1960-1980
آلومینیوم, 1.03g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1960-1975
آلومینیوم - برنز, 2.3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1960-1977
آلومینیوم - برنز, 4.3g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
اسراییل 25 آگورات - obverseاسراییل 25 آگورات - reverse25 آگورات 1960-1979
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
اسراییل ½ لیره - obverseاسراییل ½ لیره - reverse½ لیره 1963-1979
مس - نیکل, 6.8g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
اسراییل 1 لیره - obverseاسراییل 1 لیره - reverse1 لیره 1963-1967
مس - نیکل, 9g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
اسراییل 1 لیره - obverseاسراییل 1 لیره - reverse1 لیره 1963
XVIII Century Lamp
مس - نیکل, 14g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.27
No ImageNo Image5 لیروت 1963
Independence
نقره 0.900, 25g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 

ایسلند>1944 - 1980|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 5 آورار - obverseایسلند 5 آورار - reverse5 آورار 1946-1966
برنز, 6.06g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49
ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse10 آورار 1946-1969
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18

uCoin